Tarjalla on monipuolista valmennus- ja purjehduskokemusta erilaisista olosuhteista. Hän haluaa luoda jokaiselle kurssilaiselle myönteisen, innostavan ja turvallisen oppimiskokemuksen. Ydinajatuksena on oivalluttava valmentaminen ja koko elämänmittaiseen oppimiseen kannustaminen. Purjehduksesta voi aina oppia jotakin uutta ja jopa soveltaa sitä muuallekin.

Suomen ulkopuolelle tehtävillä purjehduksilla yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä on kansainvälinen purjehduskokemus ja hyvä kielitaito.